Organisk-kemisk nomenklatur

IUPAC udgav ved årsskiftet 2013-2014 en meget omfattende ny udgave af The Blue Book, organisationens anbefalinger inden for organisk-kemisk nomenklatur. Den er endnu ikke lettilgængelig i elektronisk form og er desuden plaget af en del fejl og inkonsistenser, som til tider gør det vanskeligt at afgøre, hvad man bør anbefale at overføre til dansk. Under alle omstændigheder vil det tage en rum tid, før udvalget har haft tid til at revidere samtlige navne i ordlisten, som berøres af de nye regler. Man kan derfor observere forskelle, hvis man benytter tegne/navngivningssoftware, der allerede har implementeret nogle af de nye regler. De nuværende navne må dog gennemgående anses for absolut acceptable i den nærmeste fremtid.

IUPAC har i mellemtiden nu (i 2020) udgivet en kort vejledning i organisk-kemisk nomenklatur (4 sider), baseret på Blue Book, som er blevet oversat til dansk og kan ses her.

Det har voldt Nomenklaturudvalget lidt kvaler at producere en helt tilfredsstillende PDF-fil af dokumentet. Brugere, der har problemer med teksten eller figuren, bedes henvende sig til udvalget (ved at skrive til editor@kemisknomenklatur.dk).

Fire nye grundstoffer – og deres navne

IUPAC har netop (30. november 2016) proklameret den endelige
navngivning af fire nye grundstoffer, her opregnet med deres engelske grundstofnavne:

nihonium, Nh
(nr. 113)

moscovium,
Mc (nr. 115)

tennessine, Ts (nr. 117)

oganesson, Og (nr. 118)

Man bemærker endelsen ‘ine’, som tennessine har til fælles
med de øvrige gruppe 17-grundstoffer (fluorine, chlorine osv. på engelsk) og endelsen
‘on’, som oganesson har til fælles med grundstofferne fra neon til radon i
gruppe 18. Baggrunden i øvrigt for de nye navne kan man læse mere om på IUPACs
hjemmeside: www.iupac.org. Men det er en kendsgerning,
at vi nu har et periodesystem med syv ubrudte perioder.

Vi har tidligere her skrevet, at navnene først ville blive endelige
i 2017, hvor Council, IUPAC’s generalforsamling for alle medlemslandene, træder
sammen næste gang. Det er nemlig Council, der skal ratificere nye grundstofnavne.
Men Council befuldmægtigede i 2015 IUPAC’s Bureau
til at foretage den endelige godkendelse for disse fire grundstoffers
vedkommende, når navnene havde været i offentlig høring og de indkomne kommentarer
var bearbejdet. Høringen sluttede den 8. november 2016.

Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg har nu (2. december) vedtaget
at anbefale det danske navn tennessin
for nr. 117. De tre andre navne kan bruges uændret på dansk. Alle fire navne er
nu medtaget i ordlisten på siden Dansk Kemisk Nomenklatur.

Ture Damhus, formand for udvalget