Fire nye grundstoffer – og deres navne

IUPAC har netop (30. november 2016) proklameret den endelige
navngivning af fire nye grundstoffer, her opregnet med deres engelske grundstofnavne:

nihonium, Nh
(nr. 113)

moscovium,
Mc (nr. 115)

tennessine, Ts (nr. 117)

oganesson, Og (nr. 118)

Man bemærker endelsen ‘ine’, som tennessine har til fælles
med de øvrige gruppe 17-grundstoffer (fluorine, chlorine osv. på engelsk) og endelsen
‘on’, som oganesson har til fælles med grundstofferne fra neon til radon i
gruppe 18. Baggrunden i øvrigt for de nye navne kan man læse mere om på IUPACs
hjemmeside: www.iupac.org. Men det er en kendsgerning,
at vi nu har et periodesystem med syv ubrudte perioder.

Vi har tidligere her skrevet, at navnene først ville blive endelige
i 2017, hvor Council, IUPAC’s generalforsamling for alle medlemslandene, træder
sammen næste gang. Det er nemlig Council, der skal ratificere nye grundstofnavne.
Men Council befuldmægtigede i 2015 IUPAC’s Bureau
til at foretage den endelige godkendelse for disse fire grundstoffers
vedkommende, når navnene havde været i offentlig høring og de indkomne kommentarer
var bearbejdet. Høringen sluttede den 8. november 2016.

Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg har nu (2. december) vedtaget
at anbefale det danske navn tennessin
for nr. 117. De tre andre navne kan bruges uændret på dansk. Alle fire navne er
nu medtaget i ordlisten på siden Dansk Kemisk Nomenklatur.

Ture Damhus, formand for udvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.